GönderenKonu:  (Okunma sayısı defa)

İİCENGİZ

 • Forum Üyesi
 • İleti: 5
 • Üyelik Tarihi:
Ev Asansörü montaj öncesi yapılması gereken işlemler
Tarih : 12-09-2022 Saat : 14:22
1 - MONTAJ ÖNCESİ
A - Kurulum yapılmadan önce gerekli olan inşaat işlemleri
Asansör yapısal planlama ile iç içe olan önemli ortak hususlar barındırmakta olan bir sistemdir.
Mimari planlama yapılırken üretici firmadan planlamaya katkı sağlanması istenmeli ve kesişebilecek
hususlar birlikte planlanmalıdır. Kurulumun doğru yapılabilmesi için en, boy, yükseklik ölçüleri,
kat kotları, çukur derinliği vb. gibi ölçüler planlanmalı ve mimari ölçülendirmeler ile asansör projesi
örtüşmelidir.
Asansör tesisinde iş paylaşımı doğru şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Bu konuda asansör
sözleşmesinde bulunan “müşteri tarafından yapılması gereken işler” bölümünü inceleyiniz.
Mimari planlama yapılırken asansör ünite bölgesi (makina dairesi) ve asansör şaftı arasına tesisat
ve hortum geçişleri için Min.100 mm’lik pimaş veya benzeri bir kanal oluşturulmalıdır.
Çukur dibine su dolma durumu olası ise drenaj sistemi ile gider yapılmalıdır.
Çukur dibi tesviyesi ve güçlendirme işleri yapılmalıdır. Panoramik asansörlerde kuyu tabanı görünür
olcağı için fayans vb. gibi işlemler tercih edilebilir, bu işlem kurulum öncesinde yapılmalıdır.
Asansör projesinde belirtilmiş olan dış ölçüler en ve boy (SHA-SHB) uygun halde hazırlanmalıdır.
Bu durum mimari planlamada kırım, kesim, tadilat gibi aksiliklere yol açabilmektedir.
Sistem için gerekli çukur derinliği (pit) planlanan asansör tipine göre değişiklik gösterebilmektedir.
Bu konu için asansör projesinde istenilen derinliğin uygunluğu tüm sistem hesaplarını (cam ebatları,
kapı kotları, tavan bitişi vb. gibi) etkileyebilir. Çukur terazisi ve ölçüleri özenle projeye uygun halde
hazırlanmalıdır.
B - Kat ve kapı kotları
Ölçülendirme sürecinde beyan edilen kat yükseklikleri ölçülerine riayet edilmeli veya değişiklikler
üretici firmaya bildirilmelidir. Asansör dikey kesitinde belirtilmiş olan kat kapısı kotları projeye göre
kontrol edilmelidir. Örtüşmeyen durumlarda kapı altı kaplamalarında harici işlemler öne çıkacaktır.
C - Makine dairesi
Asansör makine dairesi düşünülen alana sistem için talep edilen besleme hattı çekilmelidir.
Ana tesisat panosundan sigorta ve kaçak akım rolesi ile çıkış yapılmalı ve makine dairesi bölümünde
elektrik panosu ile sonlandırılmalıdır. Pano içerisinde pako şalter, kaçak akım sigortaları ve
aydınlatma anahtarı bulunmalıdır. Makine dairesi alanı yeterli şekilde aydınlatılmalıdır. Makine dairesi
tehlikeli olabilecek unsurlar barındıran bir alandır. Giriş çıkışı kilitli bir kapı ile muhafaza altına
alınmalı ve acil müdahaleler için çalışılabilir olmalıdır.

İİCENGİZ

 • Forum Üyesi
 • İleti: 5
 • Üyelik Tarihi:
Ev Asansörü kurulum
Tarih : 12-09-2022 Saat : 14:29
 KURULUM
A - Çelik konstrüksiyon
Kurulum öncesinde asansör projesinin mimari yapıya uygunluğu kontrol edilmelidir. Projede çukur
ölçüsü belirtilmiş ise mutlaka kontrol edilmelidir. Çukur derinliğinin fazla veya eksik olması ilerleyen
safhalarda bazı yapısal problemlere yol açabilir.
Kılavuz 1. sayfada şekil ile belirtilmiş olan dikme, yatay ve buna bağlı bağlantı aparatları proje kodlamasına
göre hazırlanmalıdır. Çelik konstrüksiyon dikmeleri (D) kodlamaya göre dizilmeli ve yatay
(Y) bağlantılar ile birbirine bağlanmalıdır. Kapı altı yatayları (Y1) diğer yataylar ile farklılık göstermektedir.
İlk dörtlü grup üzerine dikey (D-AD) ekleme aparatları ile ikinci ve devamında gelen boylar ilave
edilmelidir. Çelik kule işlemi bittikten sonra özellikle iç çapraz ölçülerine ve terazisine azami dikkat
gösterilmelidir. İç çapraz ölçüsünü sabit tutabilmek için çapraz lamalar ile geçici sabitlemeler şeklinde
desteklenmelidir.
Teraziye alınmış ve iç çaprazları sabitlenmiş olan çelik mimari yapıya göre uygun olan noktalardan
(kat betonu, tavan vb. gibi) sabitlenmelidir.
Asansör sistemi çelik ile kompakt bir bütünlüğe sahip olduğu için temelde çok düzgün bir terazi, iç
çapraz ve sabitleme işlemine ihtiyaç duymaktadır. Bu hususlarda olabilecek ölçü bozuklukları sistemin
çalışmasında aksaklıklara yol açabilir.
B - Ray montajı
KNSL, R, PLY-A, T, FLA Unsurları hazır edilmelidir. Çelik kurulumu sonrasında projeye göre ray cephesinde
bulunan yatay kayıtlara ray montajı şekil kılavuzunda gösterildiği gibi montajlayınız. Montaj
esnasında ray arası ölçüsünün projeye uygun olduğunu kontrol ediniz.
C - Kapı montajı
Kat kapılarının projeye göre hangi cephede bulunduğunu kontrol ediniz. Kat kapısı altlarına gelen
yatay kayıtların kesik tip (Y1) olduğunu doğrulayınız. Kapı yanlarında bulunan montaj deliklerinden
çelik dikmelerine cıvata ile bağlantı yapınız.
D - Piston
Piston montajı şekilde detaylandırılmıştır. Alttan yukarıya doğru pilye altlığı, pilye, piston, piston başlığı
ve buna bağlı olan aparatlar ile montajlanmaktadır.
Pilye altlığı üzerinde bulunan pilye yuvasına pilyeyi yerleştiriniz. Pilye bağlantı aparatları ile sabitlemesini
yapınız. Pistonu pilye üzerindeki yuvasına yerleştiriniz ve bağlantıları ile sabitleyiniz.
Sabitleme aşamasında pilye ve pistonun ray merkezinde olmasına özen gösteriniz. Piston başlığı
montajında patenleri raylara yerleştirerek piston başı vidası ile sabitleyiniz. Piston başlığı paten
ayarını mutlaka yapınız.
Cenka Asansör Makina
İmalat - İthalat - İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
www.cenkahomelift.com
w w w . c e n k a . c o m . t r
Nobel A Tipi Montaj Kılavuzu
34

İİCENGİZ

 • Forum Üyesi
 • İleti: 5
 • Üyelik Tarihi:
Ev asansörü bilinmesi gerekenler
Tarih : 12-09-2022 Saat : 14:30
BİLİNMESİ GEREKENLER
2 - KURULUM
A - Karkas kurulumu
Karkas sistemi kurulumu şekilde detaylandırılmıştır. Sağ dikme, sol dikme, taban, üst atkı ile bütünlük
kazanır. Dikmeler montajlanırken fren, paten, tekerlek gibi unsurların şekilli anlatımlarına göz
atınız. Karkas sistemi fikspunt bağlantı kuşağı sonrasında teraziye alınarak sıkılmalıdır.
B - Halatlar
Halat ve bağlantı aparatlarını hazırlayınız. Halatları başlık üzerinden sağa ve sola eşit şekilde sarkıtınız.
Halat sıralamasını dikkate alarak şişeleri çakınız ve kelepçelerini bağlayınız. Fazlalık olan
bölümü sağlama yapmadan kesmeyiniz. Sağlama için asansörün ilk hareketinde yapılması gereken
mesafe kontrollerini yapmalısınız.
C - Hortum bağlantısı
Hortum bağlantısı piston ve ünite arasına yapılmaktadır. Piston bağlantı noktasına patlak valfi montajını
yapınız. Hortumun bir ucunu patlak valfine diğer ucunu ise üniteye bağlantı aparatları ile birlikte
teflon bant sararak sıkınız.
D - Ünite
Hidrolik üniteyi makine dairesi alanına yerleştiriniz. Ünite üzerinde bulunan yağ girişi kapağını açarak
gerekli yağ seviyesince doldurunuz. Dolum esnasında ünite içerisine toz vb. yabancı maddelerin
girmemesi için özen gösteriniz. Ünite bağlantı kutusunda bulunan elektrik bağlantılarını yapınız.
E - Kumanda panosu
Asansör kumanda panosu bağlantı şemasına uygun şekilde bağlanmalı ve kontrolleri yapılmadan
enerji verilmemelidir. Elektrik bağlantıları bu konuda uzman olan personeller ile yapılmalı ve tehlikeli
olabilecek işlerden kaçınılmalıdır.
*Bağlantı hataları gerek can güvenliğiniz gerekse sistem güvenliği için büyük önem arz etmektedir.
Cenka Asansör Makina
İmalat - İthalat - İhracat
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
www.cenkahomelift.com
w w w . c e n k a . c o m . t r
Nobel A Tipi Montaj Kılavuzu
35
BİLİNMESİ GEREKENLER
3 - İLK HAREKET
A - Kontroller
Hortum bağlantıları ve ünite bağlantıları sonrasında sisteme enerji verilerek ilk hareket için kuyu ile
temas kurulmalıdır.
İlk harekette piston baş bölümünde bulunan hava tıpası gevşetilmeli ve kademeli olarak yağ basılmalıdır.
Hava deliğinden yağ gelinceye kadar bu işleme devam ediniz ve sonrasında tıpayı tekrar
vidalayınız.
*İlk hareket verildiğinde motor ters yönde çalışabilir.
Bu durumda basınç oluşmayacağı için hava alma işlemi de gerçekleşmez. Motor faz yönünü değiştirerek
işleme devam ediniz.
Asansörün ilk hareketi ile birlikte sistemin seyir mesafesince bir test sürüşü ile kontrollerin yapılması
gerekir.
- Platform son kat hizasına yetişiyor mu?
- Kaçma mesafesi var mı?
- Piston başlığı ray sonundan kurtuluyor mu?
- Piston başlığı ve karkas çakışması var mı?
gibi durumların kontrolü yapılmalıdır.

İİCENGİZ

 • Forum Üyesi
 • İleti: 5
 • Üyelik Tarihi:
Ev Asansörü Ölçüleri
Tarih : 12-09-2022 Saat : 14:43
https://www.engelliasansorsistemleri.com/?Syf=5&Id=139704ev-asansoru-olcu-tablosu